Yönetimin Taahhüdü

UGETAM Üst Yönetimi

TS EN ISO/IEC 17025 Test/Kalibrasyon hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17020 Muayene hizmetlerinin ve kalite sisteminin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları çerçevesinde ve ilgili tüm diğer standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak sürdüreceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.

Tüm hizmetlerin yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin, yasal otorite veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, verilen hizmetlerde ve faaliyetlerde personeline herhangi bir idari, ticari, mali ve teknik etki veya baskılarda kesinlikle bulunmayacağını ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak duracağını ve test/kalibrasyon, belgelendirme ve muayene hizmetleri müşteri sonuçlarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, Müşterilere ait gizli, kişisel ve ticari bilgileri, rapor test/kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakları koruyacağını, güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını, ilgi çelişkisi oluşturabilecek herhangi bir işlemde bulunmayacağını, bunların aksine bir davranış içerisinde olursa gerekecek hukuki ve idari yaptırımları kabul ettiğini taahhüt eder.