Yenilenebilir Enerji

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4 – 5 oranında artmaktadır. Buna karşılık, bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir. Hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle, dalga, hidrojen gibi yenilenebilir enerji sınıfında yer alan enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının gelecekte yeterli olmayacağı düşünüldüğünde önemini bir kat daha artırmaktadır.

Ülkemiz coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak hem enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de yeni istihdam alanlarının oluşumuna zemin hazırlayacaktır.

2002 yılında 12.277 MW olan yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüz 2016 Yılı Eylül Ayı sonu itibarı ile yüzde 172 artış ile 33.352 MW’a ulaşmıştır.

UGETAM da enerji sektöründeki tüm gelişmelere paralel olarak hizmet alanını, enerjinin kaynağına, niteliğine bakılmaksızın enerjinin olduğu her yerde hizmet verebilecek bir donanımla yapılandırıyor.

• 13.8 kWp’lik UGETAM Güneş Enerji Santrali inşası projesi. 4.6 kWp sabit sistem ve 9.2 kWp hareketli sistem uygulaması

• RMS-B Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonları’nın güneş enerjisi ile enerjilendirilerek özellikle kırsal kesimlerde enerji ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanarak, otomasyon ve uzaktan kontrolünün sağlanması projesi

• UGETAM tarafından İstanbul Kalkınma Ajansının yayınladığı Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) programına sunulan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi projesi ajans tarafından başarılı bulunmuş ve bu projenin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.