Genel Müdürün Mesajı

GENEL MÜDÜRDEN

“İstanbul’umuz ve Türkiye’mize faaliyetlerimizle değer katmak; en doğru, güvenilir ve kaliteli hizmeti sınırlarımızı aşarak uluslararası alanda sunmak ve bu hizmet ihracatı ile ülke ekonomimize katkı sağlamak için çok çalışacağız.”

UGETAM A.Ş. olarak kurulduğu günden bu yana başta enerji sektörü olmak üzere eğitim, denetim, muayene, test, sertifikasyon ve belgelendirme alanlarında hizmet vermek üzere çıktığı bu yolda bugün sayılı kuruluşlar arasında yer almanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu kapsamda bu güzide kuruma emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bizden önce bu görevi hakkıyla yerine getiren yönetim kurulu başkan ve üyelerimize, değerli genel müdürlerimize ve tabi ki UGETAM ailesinin tüm emektarlarına teşekkürü bir borç biliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden biri olarak İstanbul’umuzun ve Türkiye’mizin teknolojik yeterlilik ve iktisadi olarak büyümesi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı yürütmeyi kendimize görev addediyoruz. Bu kapsamda hizmet ve pazar alanlarında yatay büyümeyi gerçekleştirmeye görevimiz süresince odaklanıyor olacağız.

Bu amaç doğrultusunda temel faaliyetlerimizden EĞİTİM ve BELGELENDİRME alanında teknik, teknolojik ve idari bilimler başlıklarında Akademi çatısı altında faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak için engin tecrübe ve birikimlerimizi kurumumuzun ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Günümüz şartlarına uygun uzaktan ve yerinde yapılacak hibrit yapıdaki eğitim modeliyle paydaşlarımıza en kaliteli kurumsal eğitim hizmetini sağlayacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşu olan şirketimiz sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi amacıyla tarafsız ve bağımsız bir yapıda kurulan personel belgelendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğiz.

Yine kurumumuzun temel yetkinlikleri doğrultusunda TEST ve KALİBRASYON faaliyetlerinde 15 yılı aşkın bir süredir, özellikle su, doğalgaz ve diğer altyapı sektörlerine Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyona sahip, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak en son teknolojilerin kullanıldığı, yenilikçi laboratuvarlarımızda nitelikli insan kaynağımızla hizmet vermeye devam edeceğiz.

DENETİM ve MUAYENE faaliyet alanımızda doğal gaz piyasası ile sınırlı kalmadan tüm enerji piyasalarında, gerçek ve/veya tüzel kişilere, resmi ve/veya özel kuruluşlara, enerji sektörünün dışındaki alanlarda da hizmetlerimizi genişleterek, en kaliteli ve güvenilir muayene ve denetim hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Denetim ve muayene faaliyetlerimizi, TS EN ISO/IEC 17020 standardı gerekleri çerçevesinde TÜRKAK’tan akredite A Tipi muayene kuruluşu olarak enerji sektöründeki tüm alanlara yaygınlaştırarak devam ettireceğiz.

Fosil yakıtlardan üretilen enerjinin sürdürülebilirliğinin olmaması nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık, denetim ve muayene faaliyetlerimizi yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal) alanında yaygınlaştırmayı stratejik bir görev olarak görüyoruz.

Son olarak Türkiye’mizin jeopolitik önemi doğrultusunda bugüne kadar görev almaktan gurur duyduğumuz ve başarıyla neticelendirdiğimiz Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) üçüncü taraf muayene hizmeti ve İSKİ’nin Melen boru hattı kaynak kontrollerini ve su akışını kesmeden bakım-onarım operasyonları gibi altyapı projelerine kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan, tecrübe ve yetkinliklerimiz doğrultusunda uluslararası mecrada rekabet edecek bir düzeye taşıyarak devam etmeyi hedefliyoruz.

Teknoloji ve altyapısıyla örnek teşkil edecek İstanbul ve Türkiye için, UGETAM A.Ş. milli ve yerli sermayeli bir belediye iştirak şirketi olarak her türlü desteği vermeye bugüne kadar olduğu gibi tüm enerjisiyle devam edecektir.

Doç. Dr. İbrahim EDİN
Genel Müdür