Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Toplumun refahı için değer üreten paydaşlarımızın, gelişimine katkı sağlarız.

Vizyonumuz

Gelişimde özgün, uygunluk değerlendirmede kabul gören yaklaşımlarla hizmet sunan, ulusal ölçekte lider, uluslararası alanda bilinen bir kuruluş olmak.


Değerlerimiz

 • Paylaşım

  Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimde paylaşım
 • Özgünlük

  Üretmiş olduğumuz hizmetlerin niteliğinde özgünlük
 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık

  Sunulan hizmette bağımsızlık ve tarafsızlık
 • İşbirliği

  Değer üretmede işbirliği
 • Yetkelendirme

  Çalışanlarımızı başarıya ortak kılma temelinde yetkelendirme

Kalite Politikamız

Eğitim, gelişim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi yasal mevzuat, uluslararası ve ulusal akreditasyon kuralları çerçevesinde uygun cihaz, metot ve nitelikli çalışanlarımızla, tarafsızlık-bağımsızlık ilkesini gözeterek gerçekleştirmeyi, teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerimizi yalnızca denetim ve/veya uygunluk değerlendirme faaliyetleri dışında kalan alanlarla sınırlı tutmayı, müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

Bu kapsamda; süreç odaklı bir bakış açısıyla sunduğumuz hizmetin tüm aşamalarını kontrollü şartlar altında izleyerek kalite hizmet taahhütlerimizi yerine getirir, başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ilgili standart ve yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde emniyetli bir çalışma ortamı sağlarız.

Keza sunduğumuz hizmetlerin tüm aşamalarını çevre-yaşam döngüsü içerisinde değerlendirir, ilgili çevre mevzuatına uyumluluk ilkesi çerçevesi enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanır, çevremizi korumaya yönelik tedbirlerle daha yaşanılabilir bir çevreye katkı sağlarız.