Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yerel yönetimler ve diğer paydaşlarımızın sunduğu hizmetlerin kalitesini geliştirmek üzere özgün standartlarla ihtiyaç duyulan insan kaynağını eğitir ve uygulama etkinliğini ölçüp izleyerek toplumsal refaha katkı sağlarız.

Vizyonumuz

Paydaşlarımızın eğitim, gelişim ve uygunluk değerlendirme ihtiyaçlarını özgün yaklaşımlarla karşılayan ulusal ölçekte lider, uluslararası alanda bilinen bir yerel yönetimler akademisi olmak.


Değerlerimiz

 • Paylaşım

  Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimde paylaşım
 • Özgünlük

  Üretmiş olduğumuz hizmetlerin niteliğinde özgünlük
 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık

  Sunulan hizmette bağımsızlık ve tarafsızlık
 • İşbirliği

  Değer üretmede işbirliği
 • Yetkelendirme

  Çalışanlarımızı başarıya ortak kılma temelinde yetkelendirme

Kalite Politikamız

Denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası akreditasyon kuralları ile yasal mevzuat çerçevesinde uygun cihaz, metot ve nitelikli personel kullanımı ile ve tarafsızlık ilkesini gözeterek gerçekleştirmeyi, temel akreditasyon kriterleri gereği, teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerini yalnızca denetim ve/veya uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri dışında kalan alanlarla sınırlı tutmayı, müşterilerimizin sesine duyarlılık göstererek hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve bu yolla müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmekteyiz.

Bu kapsamda proses odaklı bir bakış açısıyla sunduğumuz hizmetin tüm aşamalarını kontrollü şartlar altında izleyerek kaliteli hizmet taahhütlerimizi yerine getirir, başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza daha emniyetli bir çalışma ortamını ilgili standart ve yasal düzenlemeler ile uyum çerçevesinde sağlarız.

Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin tüm proseslerini çevre yaşam döngüsü içerisinde değerlendirir, ilgili çevre mevzuatına uyumluluk ilkesi çerçevesinde enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanır ve çevremizi kirletmemeye yönelik önleyici yaklaşımlarla çevre konusundaki kurumsal duyarlılığımız gösteririz.