Su Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarı

Ölçümlerde edindiğimiz birikimi farklı alanlarda sunmak için 2017 yılında başlamış olduğumuz çalışmalar 2018 yılı başında tamamlanarak, UGETAM bünyesinde DN 15’den DN 250’ye kadar olan kapasitedeki su sayaçlarının test, kalibrasyon ve muayenelerinde hizmet verilen bir laboratuvar oluşturulmuştur.

2018 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli yetkilerin alınmış olduğu laboratuvar için TÜRKAK tarafından TS NE ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17020 denetimleri geçilmiştir.
Su Sayaçları Test Ve Muayene Laboratuvarı