İtiraz ve Şikayet Başvuru Formu

İtiraz:
Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilen kişinin, kurumumuz tarafından istenen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikâyet:
Herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılan, faaliyetlerimiz veya ilgili tüm tarafların herhangi biri ile düzeltici faaliyet için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi.

İtiraz ve Şikâyet Başvurusu
UGETAM’dan hizmet talep eden veya alan kuruluşlardan, kişilerden ve onların işverenlerinden, diğer kesimlerden hizmet süreci ve kriterleri konusunda itiraz / şikâyet / öneri olması halinde, itiraz / şikâyet / öneri sahibi, İtiraz / Şikâyet / Öneri Başvuru Formunu doldurur.

Yapılan itiraz başvuruları, itiraza konu olan hizmetin görüldüğü tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

Şikâyet veya öneri için belirli bir başvuru süresi yoktur.

İtiraz / şikâyet aşağıdaki konularda olabilir.

  • Verilen hizmetin girdi ve çıktısına ilişkin
  • Personele ilişkin
  • Alınan hizmetin sonucuna ilişkin
  • Hatalı yapılan veya hatalı olduğu düşünülen hizmete ilişkin
  • Hizmetin sunumunda kullanılan teçhizat veya malzemeye ilişkin
  • Hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikâyet
  • Diğer
  • İtiraz ve şikâyet değerlendirmesi
Kayıt altına alınan itiraz veya şikâyetler değerlendirilir. İtiraz ve şikâyet taleplerinin bağımsız ve yansız bir biçimde çözümlenmesini sağlar.

Yapılan incelemeler doğrultusunda itiraz veya şikâyetin haklı olup olmadığına karar verir. İlgili şeflik itiraz / şikâyet tarihini takip eden 30 (otuz) gün içinde itiraz / şikâyet sahibine komite kararı, itirazla ilgili bulgular ve alınan kararları bildirir.


İtiraz / Şikayet formu doldurduktan sonra ugetam@ugetam.istanbul mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.