Gaz Sektöründe Kullanılan Elektronik Hacim Düzeltme (EHD) Cihazları (Korrektör) Test Laboratuvarı


Elektronik gaz hacim dönüştürme cihazları (korrektör) doğalgaz ölçümünün en önemli ekipmanlarından birisidir. Gaz sayaçlarından sağlanan hacimsel miktar EHD cihazları vasıtasıyla faturalandırılacak gerçek hacme dönüştürülmektedir. UGETAM EHD test laboratuvarında her marka ve model EHD cihazının TS EN 12405 standardına göre ölçüm doğruluk testleri yapmakta ve gerekmesi durumunda ayar işlemleri yapılabilmektedir.

UGETAM A.Ş. EHD test laboratuvarı, ülkemizin ilk ve tek akredite EHD cihaz laboratuvarıdır.

Elektronik Gaz Hacim Dönüştürme Cihazları (Korrektör) testleri;
• TS EN 12405
Dav