Denetim ve Muayene


UGETAM, doğal gaz piyasası ve diğer tüm enerji, ticari, sınai ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere, resmi ve/veya özel kuruluşlara, sektörlerle ilgili tüm işlerde muayene ve denetim hizmetleri sunmaktadır. UGETAM muayene faaliyetlerini A Tipi Muayene Kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardı gerekleri çerçevesinde TÜRKAK’tan akredite olarak gerçekleştirmektedir.


ASANSÖR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Asansör Periyodik Kontrolleri; Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan TÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) Akredite A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

UGETAM A.Ş; TÜRKAK’tan akredite “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak, asansörlerin periyodik muayenelerini ilgili standart ve yönetmelikler doğrultusunda sağlıklı ve güvenilir bir şekilde, alanında uzman mühendis kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

Asansör Periyodik Kontrollerinde Protokol İmzalanan Belediyeler

Sıra No

İdarenin Adı

Protokol Başlangıç Tarihi

Protokol Bitiş Tarihi

1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

13.01.2020

13.01.2024

Asansörler İçin Periyodik Kontrol Ücret Çizelgesi

PHASED ARRAY VE TOFD UYGULAMALARIMIZ

Kaynak kontrollerinde Phased Array ve TOFD tekniklerini de kullanan şirketimiz bu faaliyetleri bünyesinde mevcut olan, konularında uzman ve uluslararası geçerliliği olan Seviye 2 ve Seviye-3 belgesine sahip çalışanlarıyla yapmaktadır.

Bugün için Phased Array ve TOFD muayene teknikleri İSKİ tarafından yürütülmekte olan Büyük Melen İçme Suyu Temin Projesi’nde ve Azerbaycan içme suyu iletim ve dağıtım şirketi AZERSU’nun altyapı yenileme faaliyetlerinde çeşitli çaplardaki boruların kontrolünde etkin bir biçimde UGETAM tarafından kullanılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF MUAYENE HİZMETLERİMİZ

UGETAM, A Tipi Muayene Kuruluşu statüsünde “Üçüncü Taraf Muayene Kuruluşu” olarak, TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına göre çeşitli alanlarda muayene hizmetleri vermektedir. Muayene hizmeti, alana ve müşteri talebine göre; ham malzeme girdi kontrolü, fabrika üretim süreci, ürün, proje, tahribatlı / tahribatsız test ve muayeneleri kapsamaktadır.

Çelik ve PE boru ve ekipmanların, işin gerektirdiği şartlarda uluslararası standartlar çerçevesinde imalatının yapılarak tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edilmesi zorunluluğu söz konusudur. Bu çalışmalar uluslararası standartlar kapsamında vasıflı ve yetkin personelimizle gerçekleştirilmektedir.


DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

UGETAM olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz önemli muayene alanlarından biri TCDD, YHT – Yüksek Hızlı Tren hatlarında “Statik Katener Ölçümü” hizmeti olmuştur. Bu faaliyet alanında YHT demiryolu hattında katener ölçümü yapılmış ve TCDD’ye raporlama hizmeti sunulmuştur.

Şirketimiz yine bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk kez içme suyu hatlarında su arzı kesilmeksizin “Insert Vana” ilavesi ve branşman alma amacıyla “Hot Tap Operasyonları” uygulamıştır.

DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ DENETİMLERİMİZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yetkilendirme ile “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 5 Yıllık Yatırım Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğinin Tespiti” başta olmak üzere Tarifeler ile SKM – Sevkiyat Kontrol Merkezlerine yönelik inceleme ve tespit çalışmaları UGETAM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımız;


• 5 Yıllık Yatırımların İnceleme ve Tespit Çalışmaları
• Nihai Tespit Çalışmaları
• Mücbir Tespit Çalışmaları
• Sevkiyat Kontrol Merkezlerinin İnceleme ve Tespit Çalışmaları
• Tarife Denetimleri